Contacteer ons

Kortrijk: +32 56 22 47 71
Waregem: +32 56 60 39 60
Tielt: +32 51 42 60 50

Contacteer ons

Bedrijfsleider met salary-split27 November 2017

Principe

Bij toepassing van een salary-split wordt het beroepsinkomen van een bedrijfsleider (of werknemer) die internationaal actief is, in verschillende landen belast. De toenemende globalisering maakt dat deze techniek vaker wordt toegepast.

Fiscaliteit

In de Belgische personenbelasting geldt dat in principe het wereldwijde inkomen belastbaar is. Om te vermijden dat de buitenlandse inkomsten hierdoor zowel in de werkstaat als in België belast zouden worden, bestaan dubbelbelastingverdragen die de in het buitenland belaste inkomsten in België vrijstellen van personenbelasting (met progressievoorbehoud).

De vrijstelling met progressievoorbehoud betekent dat de buitenlandse inkomsten moeten opgenomen worden in de aangifte personenbelasting - en dus de gemiddelde aanslagvoet op alle inkomsten doen stijgen - om vervolgens de belasting op deze buitenlandse inkomsten vrij te stellen (in verhouding van het buitenlands beroepsinkomen tot de globale beroepsinkomsten).

Sociale zekerheid

Behalve het vermijden van een dubbele fiscale taxatie, moet evengoed vermeden worden dat de buitenlandse inkomsten tweemaal onderhevig gesteld worden aan sociale bijdragen.

Bij internationale tewerkstelling binnen de EU stelt zich geen probleem doordat er duidelijke regels bestaan die één lidstaat aanduiden voor de heffing van sociale zekerheidsbijdragen op de totaliteit van de inkomsten.

Buiten de EU gelden specifieke regels per land. In de situaties waar zowel in het buitenland als in België sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, wordt in veel gevallen onterecht een te hoge berekeningsbasis weerhouden voor de heffing van de Belgische sociale zekerheidsbijdragen. Dit is te wijten aan een verkeerde interpretatie van het aanslagbiljet personenbelasting door de bevoegde overheidsdiensten.

Indien u zich in een dergelijke situatie bevindt, dan kan u de onterecht betaalde sociale bijdragen met terugwerkende kracht terugvorderen. Meerdere praktijkgevallen tonen aan dat het absoluut de moeite loont om hiervoor actie te ondernemen.

Wenst u bijkomende inlichtingen of concreet advies over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met onze diensten.

Terug naar overzicht