Contacteer ons

Kortrijk: +32 56 22 47 71
Waregem: +32 56 60 39 60
Tielt: +32 51 42 60 50

Contacteer ons

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage is wettig21 Maart 2017

Stand van zaken

Reeds enkele jaren is er onduidelijkheid over de wettigheid van de jaarlijkse forfaitaire sociale bijdrage voor vennootschappen (zie onze publicatie dd. 01.07.2016).

In een vonnis van 29.09.2014 oordeelde de Arbeidsrechtbank van Brussel immers dat de jaarlijkse vennootschapsbijdrage geen sociale bijdrage, maar een belasting is, zodat de sociale verzekeringsfondsen niet bevoegd zijn om deze bijdragen te innen.

Aansluitend op dit vonnis heeft het Grondwettelijk Hof in haar arresten dd. 25.01.2017 (nrs. 10/2017 en 11/2017) bevestigd dat de jaarlijkse vennootschapsbijdrage wel degelijk als een sociale bijdrage aanschouwd dient te worden én de sociale verzekeringsfondsen aldus bevoegd zijn om deze bijdrage te innen.

Besluit

Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting (of aan de belasting der niet-verblijfhouders) blijft bijgevolg gebonden aan de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage (forfaitair 347,50 EUR of 868,00 EUR al naar gelang het balanstotaal van de vennootschap).

Aan de mogelijkheid om in specifieke gevallen vrijstelling te bekomen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage wijzigt voor alle duidelijkheid niets. Volgende vennootschappen komen in aanmerking voor een (tijdelijke) vrijstelling:

  • Startende vennootschappen; 
  • Inactieve vennootschappen; 
  • Vennootschappen in gerechtelijke reorganisatie; 
  • Vennootschappen in vereffening. 

Heeft u vragen of wenst u bijkomende toelichting over de eventuele mogelijkheid tot vrijstelling van de vennootschapsbijdrage, neem gerust contact op met onze diensten.

Terug naar overzicht